lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jeg ser først og fremmest mig selv som underviser. Jeg er glad for at samarbejde med de studerende, og de daglige pædagogiske udfordringer optager mig meget. Ved siden af undervisningen har jeg forsket i Søren Kierkegaard, og i de seneste år har jeg arbejdet med nabosprogsdidaktik. I juni 2018 udkom mine to små lærebøger "En Guttermand. Udtaleøvebog i dansk for svensktalende. Tekstbog & Opgavehæfte."

Mastergrad i dansk og kunsthistorie fra Københavns Universitet 1998. Undervisningsassistent i dansk sprog og litteratur ved Gdansk Universitet i Polen 1998-2000. Adjunkt i dansk ved Københavns Dag- og Aftenseminarium 2000-2001.Tilknyttet Dagbladet Aktuelt 2000. Adjunkt ved Lunds universitet siden 2001. Forskerophold ved Hong & Hong Søren Kierkegaard Library, St. Olaf i USA 2004. Fra 2001-2011 sad jeg i bestyrelsen (ledamot) for Centrum för Danmarksstudier ved Lunds universitet. Siden 2016 har jeg deltaget aktivt i "Netværket for nabosprogsdidaktik" under Nordplus.

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Bokkapitel (5 st)
Konferensbidrag (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)
Tidningsartiklar (5 st)

Undervisning

Lone Koldtoft

Universitetsadjunkt
Danska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lone.koldtoftnordlund.luse

Telefon 046–222 87 08

Rum SOL:L310

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20