Kurs

Kurskod: LIVR24
Engelsk titel: LCM: French Literature in the World
Högskolepoäng: 15

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2016.

Kurstillfälle: vårterminen 2016
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2016-01-18 – 2016-06-05

Kursansvarig: Björn Larsson
Lärare: Björn Larsson

Beskrivning

I kursen behandlas den franskspråkiga litteraturens utbredning, roll och ställning i den franskspråkiga världen och utanför denna, både ur historisk och nutida synvinkel, samt de källor ur vilka man kan hämta kunskaper om densamma: litteraturhistorier, vetenskapliga och populärvetenskapliga textkommentarer och tidskrifter, bibliografier, internet. Frågan om vad litteraturen är och vad den tjänar för syfte diskuteras genomgående, både ur författarens och läsarens synvinkel. Tyngdpunkten ligger på frågor som rör litteraturens problematiska förhållande till verkligheten, både författarens och läsarens, och litteraturens roll som dialog och mötesplats, i ett transnationellt och mångkulturellt perspektiv.

Dessutom definierar den studerande med hjälp av läraren och kursdeltagarna ett problem att analysera samt sammanställer en korpus omfattande cirka tio litterära verk som skall ligga till grund för en analys av det valda problemet. Utöver den litterära korpusen sammanställer den studerande en kort bibliografi över relevant sekundärlitteratur, såväl litteraturvetenskaplig som allmänvetenskaplig.

Kursen ingår i masterprogrammet i Litteratur – Kultur – Medier inom inriktningen litteraturvetenskap med fördjupning i franskspråkig litteratur. Den ges även som fristående kurs.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Franska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15