Kurs

Kurskod: LINR01
Engelsk titel: Language and Linguistics: Methods in General Linguistics
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2018.

Kurstillfälle: vårterminen 2018
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2018-01-15 – 2018-03-19
Kursspråk: engelska

Introduktionsmöte: 2018-01-22 kl. 10.15 – 11.00 i SOL:H405

Lärare: Victoria Johansson, Valéria Molnar

Beskrivning

Kursen ger en översikt av flera vetenskapliga metoder som används inom det språkvetenskapliga forskningsfältet, och ger möjlighet till fördjupning i minst en metod. Kursen lägger stor vikt vid att träna den studerandes förmåga att bedöma vilken metod som är tillämplig för en specifik forskningsfråga. Kursen tar t.ex. upp etik, källkritik, formulering av vetenskapliga problem, hypotesgenerering, urvalsfrågor, deduktiva och induktiva metoder, kvalitativa och kvantitativa metoder, klassificering, transkriptioner och kodning. Vidare behandlar kursen ett antal metoder såsom experimentella metoder, intervjumetoder, språkelicitering, fältmetoder, deltagande observation, enkätmetoder, statistiska metoder, diskursanalys, filologiska metoder och korpusmetoder. Kursen består av föreläsningar, samt praktiska övningar och laborationer.

Behörighet

Minst 30 hp på avancerad nivå i något språkligt eller språkvetenskapligt ämne, varav 7,5 hp utgörs av kursen LINM12, Vetenskapsteori för språkvetare.

Kursen ges inte som fristående kurs utan är endast öppen för programstudenter.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Lingvistik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Fonetik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Läs här
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15