Kurs

Kurskod: LINA14
Engelsk titel: Linguistics: Level 1
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2022.

Undervisning – vårterminen 2022

Från och med den 9 februari kommer mer undervisning att kunna genomföras på campus. Under en period kommer dock även digitala moment att förekomma. Det är därför viktigt att du är uppmärksam på den information som läraren ger dig och ändringarna i schemat i Canvas och/eller TimeEdit.

Kurstillfälle: vårterminen 2022
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2022-01-17 – 2022-06-05
Anmälningskod: LU-75500
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska 6

Introduktionsmöte: 2022-01-17 kl. 10.15 – 12.00

Lärare: Sandra Cronhamn, Maria Graziano, Arthur Holmer, Simone Löhndorf, Mechtild Tronnier

Beskrivning

Grundkursen i lingvistik behandlar människans språk och ger en bred introduktion till lingvistiken.

Kursens innehåll

Kursen ger en introduktion till lingvistikens grunder och behandlar språkets form och innehåll från ljudstruktur till meningsbyggnad och användning.

Den första delkursen ”Människans språk: uppbyggnad och tillämpning” ger grundläggande kunskap i fonetik, grammatik, semantik och pragmatik, sociolingvistik och psykolingvistik. Den andra delkursen ”Människans språk: process och mångfald” fördjupar de grundläggande kunskaperna och fokuserar på språkets akustiska aspekter, språkinlärning, språkbearbetning i tal och skrift och variation bland världens språk.

I kursen ingår föreläsningar, övningar och laborationer. Du får praktisk träning i att formulera språkvetenskapliga forskningsfrågor, samt att samla in, analysera och jämföra språklig data och sedan diskutera och utvärdera materialet. Kursens övergripande syfte är att ge en introduktion till lingvistikens olika områden.

Kursens placering

Studieämnet lingvistik kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp). På kandidatterminen (tredje terminen) väljer du mellan inriktningarna Allmän språkvetenskap och Fonetik. Utbildning i lingvistik finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i språk och språkvetenskap.

Delkurserna inom grundkursen kan även läsas som fristående kurser: ”Människans språk: uppbyggnad och tillämpning” 15 hp, ”Människans språk: process och mångfald” 15 hp. För behörighetsinformation till dessa kurser samt övrigt kursutbud i lingvistik, se översikt på institutionens hemsida.

Ingående delar

  • Uppbyggnad & tillämpning: Laborationsredovisning, 3 hp
  • Uppbyggnad & tillämpning: Empirisk undersökning (muntl.), 3 hp
  • Uppbyggnad & tillämpning: Salstentamen, 3 hp
  • Uppbyggnad & tillämpning: Hemtentamen, 6 hp
  • Process och mångfald: Analysuppgift, 3 hp
  • Process och mångfald: Hemtentamen, 6 hp
  • Process och mångfald: Empirisk undersökn (skriftlig), 6 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Lingvistik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Fonetik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Läs här
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15