Kurs

Kurskod: LATA01
Engelsk titel: Latin: Post-Classical Latin
Högskolepoäng: 15

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2021. Kursen ges även höstterminen 2023. Välj termin ovan för mer information!

Undervisning – höstterminen 2021

Covid-19 fortsätter att påverka våra utbildningar. Undervisning och examination kommer under första hälften av terminen att ske både digitalt och på campus. Från 1 november ligger fler moment på campus – aktuellt schema finns via kurshemsidor och/eller i Canvas.

Kurstillfälle: höstterminen 2021
Studiesätt: halvfart, eftermiddagstid
Kursperiod: 2021-08-30 – 2022-01-16
Anmälningskod: LU-35511
Behörighet: Grundläggande samt Latin: Nybörjarkurs II (LATB02) eller motsvarande

Introduktionsmöte: 2021-08-31 kl. 15.15 – 17.00

Lärare: Elisabet Göransson, Dennis Olsson, Johanna Svensson

Information

OBS! På grund av restriktionerna till följd av Covid19 påbörjas undervisningen på denna kurs online, men den kan komma att helt läggas om till campusundervisning under terminens gång.

Beskrivning

Kursen är en grundläggande kurs i latin med inriktning på det efterklassiska latinet. Här studeras texter, såväl prosa som poesi, från olika epoker, ämnesområden och platser. Därigenom ges en överblick över latinets betydande roll som kultur- och kunskapsbärare från senantik till 1700-tal. Kursen ger även kunskaper om det efterklassiska latinet och ökade färdigheter i översättning.

Delkurser

  1. Efterklassisk prosa, 10 hp
  2. Efterklassisk poesi, 5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2023

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
28 augusti 2023 – 14 januari 2024

Sista anmälningsdag den 17 april 2023

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Latin: Efterklassiskt latin är 27 500 SEK.

Latin

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15