Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • ITAA11

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Termin: 1
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-01-15 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-74802
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska 6 och Italienska 3

Lärare: Roberta Colonna Dahlman, Verner Egerland

Information om ingående delar

  1. Den skrivna italienskan , 7,5 hp
  2. Den talade italienskan , 7,5 hp
  3. Text och litteraturhistoria , 7,5 hp
  4. Kultur och samhälle , 7,5 hp

Italienska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15