Kurs

Kurskod: FRAK11
Engelsk titel: French: B. A. Course
Högskolepoäng: 30

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2023. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Kursspråk: franska
Behörighet: Grundläggande samt Franska: Fortsättningskurs (FRAA02, FRAA12) eller motsvarande kunskaper

Studiesätt: heltid, distanskurs
Kursperiod: 2023-01-16 – 2023-06-04
Anmälningskod: LU-74312

Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2023-01-16 – 2024-01-14
Anmälningskod: LU-74311

Introduktionsmöte: 2023-01-16 kl. 9.15 – 11.00

Lärare: Mari Bacquin, Thierry Gilles, Carla Killander Cariboni

Beskrivning

I kandidatkursen läggs stor vikt vid den muntliga och skriftliga språkfärdigheten samt vid textläsning och textförståelse.

Dessa moment integrerar samtidigt kunskaper och färdigheter som förbereder för det vetenskapliga arbetet. I förhållande till den föregående kursen har dock träning i vetenskaplig metodik och vetenskapligt synsätt en betydligt större plats. I kursen ingår en examensuppsats, som ventileras vid ett seminarium.

Denna kurs ges endast på höstterminen.

Ingående delar

  • Vetenskapligt skrivande och metod, 7 hp
  • Vetenskaplig retorik, 4 hp
  • Fransk litteratur, 4 hp
  • Examensarbete, 15 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2023

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
På franska
28 augusti 2023 – 14 januari 2024

Öppnar för sen anmälan den 14 juli 2023

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
På franska
28 augusti 2023 – 2 juni 2024

Öppnar för sen anmälan den 14 juli 2023

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Franska: Kandidatkurs är 55 000 SEK.

Franska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15