Kurs

Kurskod: FRAB01
Engelsk titel: French: Beginners´ Course I
Högskolepoäng: 15

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2018.

Kurstillfälle: höstterminen 2018
Studiesätt: halvfart, kvällstid
Kursperiod: 2018-09-03 – 2019-01-18
Anmälningskod: LU-34401
Behörighet: Grundläggande behörighet

Introduktionsmöte: 2018-09-03 kl. 17.00 – 19.00 i LUX:C121 hörsal

Kursansvarig: Mari Bacquin
Lärare: Mari Bacquin, Maria Ranefalk

Beskrivning

Kursen är en nybörjarkurs i franska. I kursen studerar du enklare texter på franska med elementär vokabulär och grundläggande grammatiska strukturer. Delkurserna innehåller också enkla skrivövningar på franska. Vidare tränar du franskt uttal. Kursen är indelad i två delkurser.

Kursens mål

Målet med kursen är att du i någon mån ska kunna uttrycka dig i tal på franska i vardagliga situationer, kunna använda tvåspråkiga lexikon för att förstå en fransk text och kunna skriva kortare enkla texter på franska, samt behärska en basvokabulär bestående av de mest frekventa orden och uttrycken i franska. Vidare ska du kunna förstå de vanligaste grammatiska termerna och på franska kunna beskriva några drag i fransk kultur och samhällsliv och göra vissa jämförelser med svenska förhållanden.

Delkurs 1: Franska språket och kulturen I, 7,5 högskolepoäng

      Delkursen motsvarar Steg 1 i moderna språk enligt Skolverket.

Här lär du känna språket och de kulturer där språket talas, börjar lära dig använda språket för att kunna delta i enkla samtal inom bekanta ämnen. Vidare tränar förståelsen av tydligt tal i enkla instruktioner och beskrivningar. Du ska även kunna använda franskan i skrift i mycket enkel form för att meddela något.

     Utöver genomgång av kursboken Escalade 1 kan du också använda övningsmaterial på internet

     Delkurs 2: Franska språket och kulturen II, 7,5 högskolepoäng

     Delkursen motsvarar Steg 2 i moderna språk.

   Delkursen är en direkt fortsättning på föregående delkurs. Kursen delas upp i två delar: en med betoning på text och grammatik och en

  med betoning på muntlig språkfärdighet. Utöver genomgång av kursboken Escalade 2, kan du använda övningsmaterial på internet.

Delkurser

  1. Franska språket och kulturen I, 7,5 hp
  2. Franska språket och kulturen II, 7,5 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Franska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15