Course

Course code: FRAB01
Swedish title: Franska: Nybörjarkurs I
ECTS credits: 15

NB! The course is not given this semester. The information below was about autumn semester 2018.

Study period: autumn semester 2018
Type of studies: part time, 50 %, evening
Study period: 2018-09-03 – 2019-01-18
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-34401
Eligibility: General requirements for university studies in Sweden

Introductory meeting: 2018-09-03 at 17:00 – 19:00 in LUX:C121 hörsal

Course coordinator: Mari Bacquin
Teachers: Mari Bacquin, Maria Ranefalk

Description

Kursen är en nybörjarkurs i franska. I kursen studerar du enklare texter på franska med elementär vokabulär och grundläggande grammatiska strukturer. Delkurserna innehåller också enkla skrivövningar på franska. Vidare tränar du franskt uttal. Kursen är indelad i två delkurser.

Kursens mål

Målet med kursen är att du i någon mån ska kunna uttrycka dig i tal på franska i vardagliga situationer, kunna använda tvåspråkiga lexikon för att förstå en fransk text och kunna skriva kortare enkla texter på franska, samt behärska en basvokabulär bestående av de mest frekventa orden och uttrycken i franska. Vidare ska du kunna förstå de vanligaste grammatiska termerna och på franska kunna beskriva några drag i fransk kultur och samhällsliv och göra vissa jämförelser med svenska förhållanden.

Delkurs 1: Franska språket och kulturen I, 7,5 högskolepoäng

      Delkursen motsvarar Steg 1 i moderna språk enligt Skolverket.

Här lär du känna språket och de kulturer där språket talas, börjar lära dig använda språket för att kunna delta i enkla samtal inom bekanta ämnen. Vidare tränar förståelsen av tydligt tal i enkla instruktioner och beskrivningar. Du ska även kunna använda franskan i skrift i mycket enkel form för att meddela något.

     Utöver genomgång av kursboken Escalade 1 kan du också använda övningsmaterial på internet

     Delkurs 2: Franska språket och kulturen II, 7,5 högskolepoäng

     Delkursen motsvarar Steg 2 i moderna språk.

   Delkursen är en direkt fortsättning på föregående delkurs. Kursen delas upp i två delar: en med betoning på text och grammatik och en

  med betoning på muntlig språkfärdighet. Utöver genomgång av kursboken Escalade 2, kan du använda övningsmaterial på internet.

Modules

  1. French Language and Culture I, 7.5 ECTS
  2. French Language and Culture II, 7.5 ECTS

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

French Studies

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15