Kurs

Kurskod: FLGK04
Engelsk titel: Creative Writing: Bachelor Course
Högskolepoäng: 30

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid , dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-59201
Behörighet: För tillträde till kursen krävs FLGA03 med Godkänt i delkurs 1.

Introduktionsmöte: 2024-01-15 kl. 10.15 – 12.00 i SOL:H135a

Lärare: Carola Mikaelsson , Anna Clara Törnqvist

Beskrivning

Välkomna till Författarskolan! Kursen "Litterär gestaltning - Kandidatkurs" ges som fristående kurs och är den fjärde terminen i den tvååriga utbildningen i litterär gestaltning. Den kan normalt ingå i en konstnärlig examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.

Vad innehåller kursen? 

Kursens fokus ligger på det egna skrivandet samt reflekterande och läsande praktiker. Du som läser kandidatkursen introduceras till metalitterära arbetssätt med syftet att utveckla förmågan att reflektera över den egna konstnärliga praktiken. Det kan innebära att undersöka teman och motiv, olika typer av strategier och metoder och skrivprocessuella konventioner.

Sammantaget handlar kursen om att identifiera gränssnittet mellan etik, estetik och poetik i det egna skrivandet såväl som i andras. Vid avslutad kurs lämnar du in en reflekterande essä som grundar sig i den utforskning som du har ägnat dig åt i ditt egna skrivande, samt ett manus till ett skönlitterärt verk.

Kursen består av två delkurser:

1. Litterärt skapande, 20 hp

2. Läsande praktiker och reflektion, 10 hp

Kursens utformning

Undervisningen sker i form av campusbaserade seminarier, föreläsningar, eget skrivande, textsamtal med respons och presentationer. Kursen ges på helfart och du förväntas delta på campus vid seminarier, textsamtal och presentationer.

Ingående delar

  • Litterärt skapande , 20 hp
  • Läsande praktiker och reflektion , 10 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Författarskolan

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15