Kurs

Kurs 60 högskolepoäng • FIVA10

Filmvetenskap studerar rörliga bilder som i olika former och sammanhang har präglat kultur, individ och samhälle sedan 1800-talets slut. Analys av audiovisuellt berättande och stilistiska val utgör grunden vid studier av spelfilm, dokumentär film och andra medieformer som digitala spel och tv-serier. Kompletterande perspektiv, som historia, bransch, genus, global film osv,  tydliggör filmens betydelse inom vår tids mediekultur.

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Termin: 1
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-30705
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.

Lärare: Lars Gustaf Andersson, Jonas Lindkvist, Claes Lindskog, Anders Marklund, Anna Mrozewicz

Information om ingående delar

  1. Filmens grundbegrepp och estetik , 7,5 hp
  2. Filmens historia , 7,5 hp
  3. Svensk/skandinavisk film , 7,5 hp
  4. Film och nya medier , 7,5 hp
  5. Filmteori , 7,5 hp
  6. Dokumentär film , 7,5 hp
  7. Världsfilmens villkor , 7,5 hp
  8. Filmhistorisk fördjupningskurs , 7,5 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppen för sen anmälan

Filmvetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15