Person

Claes Lindskog

Universitetslektor

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post claes.lindskogenglund.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är lektor i engelska och har sedan jag disputerade 2008 undervisat ett antal terminer på SOL, liksom även på Göteborgs universitet och Högskolan Kristianstad. Jag undervisar i engelsk litteratur, engelsk språkfärdighet, och akademiskt skrivande, och brinner för att ge mina studenter de verktyg de behöver för att både kunna ta del av kulturens rikedom och själva kunna delta i världen på ett ansvarsfullt och effektivt vis. I min egen forskning är jag framförallt intresserad av hur vi använder vår rumsliga förståelse av världen i litterära texter, t.ex. hur texter gestaltar erfarenheten av kunskap och okunnighet i visuella och rumsliga termer såsom "överskådlig", "oklar", eller "avgränsad". Bilder är aldrig oskyldiga verktyg utan påverkar hur vi förstår vår värld och oss själva.

Forskning

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Vinnare av the Juliet MacLauchlan Prize från The Joseph Conrad Society (UK) för bästa artikel av ung forskare (2009).

Gästforskarstudent, Worcester College, Oxford University 2005-6.

Claes Lindskog

Universitetslektor

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post claes.lindskogenglund.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20