lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är vikarierande lektor i engelska och har undervisat på ett antal olika kurser på SOL: litteratur, skriftlig språkfärdighet, grammatik och fonetik inom grundkursen, Engelska för tekniker samt en valbar kurs inom fortsättningskursen och kandidatkursen med titeln "An Introduction to Poetry". Jag har också handlett uppsatser och undervisat på Linnéuniversitet och Högskolan i Kristianstad.

Min doktorsavhandling (2008) handlade om kunskapens rumslighet i Joseph Conrads författarskap och är för närvarande under omarbetning för publicering. Jag håller också på med ett forskningsprojekt om rumslighet i poesin.

Forskning

Övriga uppdrag och meriter

Vinnare av the Juliet MacLauchlan Prize från The Joseph Conrad Society (UK) för bästa artikel av ung forskare (2009).

Gästforskarstudent, Worcester College, Oxford University 2005-6.

Claes Lindskog

Universitetslektor
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post claes.lindskogenglund.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20