Kurs

Kurskod: EUHK30
Engelsk titel: European Studies: Bachelor Course
Högskolepoäng: 30
Programtillhörighet: Ingår i Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil

OBS! Informationen nedan är från vårterminen 2022. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Undervisning – vårterminen 2022

Från och med den 9 februari kommer mer undervisning att kunna genomföras på campus. Under en period kommer dock även digitala moment att förekomma. Det är därför viktigt att du är uppmärksam på den information som läraren ger dig och ändringarna i schemat i Canvas och/eller TimeEdit.

Kurstillfälle: vårterminen 2022
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2022-01-17 – 2022-06-05

Lärare: Ryszard Bobrowicz, Anamaria Dutceac Segesten, Johanna Lindbladh, Alena Minchenia, Mattias Nowak, Odeta Rudling, Tomas Sniegon

Beskrivning

Kursen består av två delkurser med syfte att ge en djupare förståelse för hela forskningsprocessen inom humanistiskt orienterade Europastudier:

  1. Vetenskapsteoretiska grunder och forskningsmetodik (15 hp)
  2. Examensarbete (15 hp).

I delkurs 1 presenteras de viktigaste vetenskapsteorierna som har relevans för humanistiskt orienterade Europastudier. Bland dessa teorier ingår t.ex. hermeneutik, konstruktivism, positivism. Ontologiska och epistemologiska aspekter av vetenskaplig forskning så som t.ex. skillnaderna mellan deduktivt och induktivt förhållningssätt diskuteras. I delkurs 1 introduceras också forskningsmetoder som kan tillämpas i kandidatuppsatsen. Bland dessa metoder ingår t.ex. fallstudier, narrativ undersökning, intervjuer, opinionsundersökningar, textanalys och diskursanalys. Hur en forskningsprocess ser ut kommer också att belysas.

Delkurs 2 består av att den studerande författar ett examensarbete i form av en kandidatuppsats inom området humanistiskt orienterade Europastudier. Val av uppsatsämne sker med utgångspunkt i den studerandes tidigare studier och i samråd med handledaren. Examensarbetet ska demonstrera den studerandes förmåga att, inom utsatt tid, genomföra ett forskningsarbete, från problemformulering till färdig analys.

Ingående delar

  • Vetenskapsteoretiska grunder och forskningsmetodik, 15 hp
  • Examensarbete, 15 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Europastudier

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Om Rysslands invasion av Ukraina

Svenska slavistförbundet, en sammanslutning av lärare och forskare inom slaviska språk och länder, har publicerat ett uttalande på sin hemsida, med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Uttalande från Svenska slavistförbundet (extern webbplats) 

Information till medarbetare och studenter finns på LU:s webb och uppdateras löpande.

Situationen i Ukraina (lu.se)

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15