Kurs

Kurskod: ENGC03
Engelsk titel: English: Written Proficiency and Academic Writing
Högskolepoäng: 7,5

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: kvartsfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-74007
Behörighet: Grundläggande behörighet samt minst 60 hp i andra ämnen än engelska, samt Engelska 6/B.

Introduktionsmöte: 2024-01-18 kl. 13.00 – 15.00

Lärare: Lene Nordrum, Ellen Turner, Cecilia Wadsö-Lecaros

Beskrivning

Du behöver inte kunna svenska för att vara behörig till denna kurs.

Engelska är det viktigaste språket för kommunikation mellan människor med olika modersmål i vår del av världen. Detta gäller inte minst inom högre utbildning och forskning på olika nivåer. Engelska är också det dominerande språket på Internet och inom exempelvis film, TV, musik och datorspel.

Den som behärskar reglerna för skriven, akademisk engelska klarar sig ofta bättre i arbetslivet och i många andra situationer, exempelvis under sin akademiska utbildning. Du som väljer att läsa den här kursen har redan relativt stor erfarenhet av akademiska studier och har kanske redan börjat skriva på engelska inom ditt specialområde.

Kursens innehåll (Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande, ENGC03)

I kursen uppövas din förmåga att uttrycka dig i skrift på en korrekt och vårdad engelska inom den akademiska prosans olika genrer. Vi övar på att reflektera över olika skrivsituationer inom akademin – inom olika ämnesområden och för olika typer av uppsatser. Det är särskilt den akademiska uppsatsen som fokus ligger på, men ni får även anledning att diskutera akademiskt skrivande i allmänhet och andra akademiska genrer mer specifikt.

Rent generellt har du ganska stor möjlighet på den här kursen att själv vara med och bestämma vad du ska skriva om och arbeta med i kursen. Vi låter alltså dina personliga behov styra i viss utsträckning. Tanken med detta är att kursen ska vara givande för alla som går den.

En komponent i kursen är föreläsningar och övningar i praktisk engelsk grammatik – med inriktning mot akademiska texter. Grammatikdelen examineras genom ett litet, skriftligt prov. Resten av kursen fokuserar ännu mer tydligt på det akademiska skrivandet och vad du behöver tänka på och lära dig för att skriva bättre akademiska texter på engelska. Du övas i att arbeta med källor och att korrekt hänvisa till dem i akademisk text.

Under större delen av kursen arbetar du med korta inlämningar där du reflekterar över akademiskt skrivande. Du får löpande kommentarer på dina inlämningar av läraren eller dina kurskamrater. Efter kursen samlar du alla inlämningar i en portfolio som betygssätts av läraren.

Undervisningen sker på engelska.

Efter kursen i engelska

Efter denna kurs är du betydligt mer redo för de utmaningar som det innebär att skriva exempelvis akademiska uppsatser, examensarbeten eller avhandlingar på engelska. Du kommer också att vara bättre förberedd för alla andra situationer då korrekt, skriven engelska förväntas.

Behörighet

Please note that Swedish is not a requirement to take this course.

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, kvartsfart
På engelska
2 september 2024 – 19 januari 2025

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Engelska: Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande är 14 375 SEK.

Engelska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15