Tidigare konferenser och symposier

Nedan finner du information om en del tidigare konferenser och symposier som beviljats medel från BRLP. Är du intresserad av att söka medel till konferens eller workshop? Följ länken till höger för att komma till ansökningssidan!

Brain Talk (Juni 2008)

Den första Birgit Rausing Language Program-konferensen i lingvistik, BRAIN TALK, ägde rum den 2-3 juni 2008 på Språk- och litteraturcentrum. Konferensen organiserades av Merle Horne (Lunds Univ.), Kai Alter (Newcastle Univ.), Magnus Lindgren (Lunds Univ.), Mikael Roll (Lunds Univ.), och Janne von Koss Torkildsen, (Oslo Univ.)). BRAIN TALK var en ämnesöverskridande konferens som behandlade olika aspekter av språkbearbetning i hjärnan. Bidragen fokuserade på vikten av kontexten för den neurokognitiva processningen av tal och språk i olika kommunikativa situationer. Konferensen öppnades av Birgit Rausing.

Proceedings från BRAIN TALK-konferensen utgör den första volymen i Birgit Rausing Language Conference in Linguistics-serien:

Proceedings

The Mental Lexicon (December 2009)

The Birgit Rausing Language program provided funding for a symposium on the mental lexicon which took place on Dec. 10, 2009 at the Center for Languages and Literature.

The interdisciplinary meeting brought together researchers from linguistics, psychology, and neuroscience in order to discuss different approaches to studying the complexities surrounding the modelling of word semantics. The goal was to obtain a better understanding of the relationship between the linguistic modelling of the lexicon and neurocognitive and neurophysiological representations and processes related to word meaning.

The papers cover both theoretical aspects of word meaning seen from the perspective of linguists (Jean Aitchison, Michael Fortescue) and neuropsychologists (Allan Paivio) as well as experimental studies by neuroscientists investigating different aspects of meaning structure using different brain imaging techniques (Véronique Boulenger & Tatjana Nazir, Yury Shtyrov).

 The Mental Lexicon

The Communication of Power and the Power of Communication. Case studies on Rome through History (December 2012)

Konferensen utgjorde en vetenskaplig uppföljning av det samarbete mellan tre svenska och ett italienskt universitet samt Svenska institutet i Rom, som har resulterat i kursen Communicative Variation in Time and Space. Arrangörer för konfer