SOL-forskare om språkets roll som bärare av ukrainsk identitet

Publicerad den 1 mars 2022
Barbara Tornquist-Plewa

Rysslands aggression har gjort att språkets roll som bärare av ukrainsk identitet har stärkts avsevärt de senaste åren, skriver professor Barbara Törnquist Plewa.

"I ett tal till den ryska nationen två dagar före invasionen hävdade Rysslands president Vladimir Putin att Ukraina aldrig har varit ett riktigt land. Dessutom påstod han att ryssar och de som talar ryska förföljs av "ukrainska nazister”, något som är en krigspropagandistisk lögn.

Den långa, fredliga, språkliga samlevnaden mellan ukrainskan och ryskan, inte minst i blandade ukrainsk-ryska familjer, går mot sitt slut i och med detta krig. Fram tills nyligen har de flesta ukrainare inte sett det ryska folket som sin fiende och därför in i det sista trott att en massiv rysk invasion inte var möjlig.

Ukrainskan är ett slaviskt språk som skrivs med kyrilliska bokstäver. Det är nära besläktat med ryskan, men innehåller också ett stort antal låneord från polskan. Ukrainskan uppstod ur de östslaviska dialekter som talades i Kiev-Poltavaområdet. Skriftspråket standardiserades vid 1800-talets mitt av aktivister i den ukrainska nationella rörelsen. Språket skulle bli en markör för den ukrainska identiteten, skild från den ryska. Därför förbjöd den ryska tsaren 1875 användningen av det ukrainska skriftspråket."

Läs artikeln ”Den långa, fredliga, språkliga samlevnaden mellan ukrainskan och ryskan går mot sitt slut i och med detta krig.”
https://www.sydsvenskan.se/2022-03-01/den-langa-fredliga-sprakliga-samlevnaden-mellan-ukrainskan-och-ryskan-gar-mot-sitt-slut-i-och-med-detta-krig


Läs mer om Barbara Törnquist Plewa i LU:s forsknings­portal: https://portal.research.lu.se/sv/persons/barbara-t%C3%B6rnquist-plewa