lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

German: Beginner´s Course

TYSB11

Course code: TYSB11
Swedish title: Tyska: Nybörjarkurs
ECTS credits: 30

Semester:

The information below is about this semester. The course is also given autumn 2020. Choose semester above for more information!

Study period: spring 2020
Type of studies: full time, day
Study period: 2020-01-20 – 2020-06-07
Language of instruction: Swedish
Eligibility: General requirements for university studies in Sweden
Application code: LU-77101

Introductory meeting: 2020-01-20 at 09.15 – 10.00: SOL:L403

Teachers: Alexander Bareis, Britt-Marie Ek, Sofie Nilsson, Mikael Nystrand

Description

Målet med kursen är att du ska kunna förstå och uttrycka dig i tal på tyska i vardagliga situationer. Du ska även kunna förstå enklare tyska texter och själv kunna skriva kortare enkla texter på tyska. Ett viktigt mål är att behärska en basvokabulär bestående av frekventa ord och uttryck i tyska.

Delkurser:
- Grundläggande grammatik och textförståelse, basdel, 7,5 högskolepoäng
- Skriftlig språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng
- Grundläggande grammatik och textförståelse, påbyggnadsdel, 7,5 högskolepoäng
- Muntlig språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng

Delkurs 1
Med hjälp av ett läromedel får du en introduktion till grundläggande tysk grammatik och tyskt ordförråd.
Undervisningen består av lektioner om grammatiska moment samt övningar där du tränar läs- och hörförstålse,
uttal och praktisk grammatik.

Examinationen sker genom ett skriftligt prov.

Delkurs 2
I denna delkurs tränar du den praktiska färdigheten att använda tyska i skrift.
Under lektionerna övar du din språkfärdighet för att förebereda de skriftliga inlämningsuppgifter som ingår i delkursen.
Du arbetar under kursen löpande med att skriva dina texter.

Examinationen sker via tre inlämningsuppgifter.

Delkurs 3
Denna delkurs är en fortsättning av delkurs 1. Du fortsätter att bygga upp ditt tyska ordförråd
och du lär mer om grammatiken. Även här består undervisningen av lektioner med genomgångar och övningar.

Examinationen sker genom ett skriftligt prov.

Delkurs 4

I denna delkurs tränar du din förmåga att förstå och tala tyska. Du läser också vissa texter
som diskuteras på tyska under lektionerna. Du lär dig samtidigt en del om de tyskspråkiga länderna.

Examination sker fortlöpande under kursens gång genom aktivt deltagande i undervisningen.

Efter kursen
Kursen motsvarar Steg 3 i moderna språk.
Efter denna kurs kan du läsa tyska som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och ta en examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp) med tyska som huvudämne.
Utbildning i tyska finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i översättning, Masterprogrammet i språk och språkvetenskap samt Masterprogrammet i Litteratur - Kultur – Media.

Modules

  1. Basic Grammar and Reading Comprehension, Part I, 7.5 ECTS
  2. Written Proficiency, 7.5 ECTS
  3. Basic Grammar and Reading Comprehension, Part II, 7.5 ECTS
  4. Oral Proficiency, 7.5 ECTS

Important dates – Autumn semester 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
In Swedish
31 augusti 2020 – 17 januari 2021

Öppnas för anmälan 16 mars 2020

Important dates – Spring semester 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
In Swedish
20 januari 2020 – 7 juni 2020

Stängd för anmälan

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 50 000
First payment: SEK 50 000
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions