lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

German: Level 1

TYSA01

Course code: TYSA01
Swedish title: Tyska: Grundkurs
ECTS credits: 30

Semester:

Study period: spring 2020
Type of studies: full time, day
Study period: 2020-01-20 – 2020-06-07
Language of instruction: Swedish
Eligibility: General and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School Programs: English 6, German 3
Application code: LU-77131

Introductory meeting: 2020-01-20 at 08.15 – 09.00: SOL:L403

Teachers: Alexander Bareis, Britt-Marie Ek, Henrik Henriksson, Mikael Nystrand

Description

Kursens mål är bygga på dina kunskaper från gymnasienivån med utökade färdigheter i att förstå och använda det tyska språket i tal och skrift. I undervisningen läggs stor vikt vid den kommunikativa aspekten.

Kursen behandlar genom textläsning och olika slags övningar huvuddragen i tysk formlära och syntax ur ett kontrastivt perspektiv. Din skriftliga språkfärdighet tränas i första hand med hjälp av översättningsövningar bestående av texter av allmän karaktär. Din muntliga förmåga övas främst genom diskussioner av moderna skönlitterära tyska texter. I samband med litteraturdiskussionerna hålls ett muntligt anförande med anknytning till en självvald text.

Kursen ger även en inblick i Tysklands historiska utveckling samt en översikt över de tyskspråkiga ländernas samhällssystem, särskilt i relation till svenska förhållanden.

Modules

  1. Grammar and Textual Study, 7.5 ECTS
  2. Life and Institutions, 7.5 ECTS
  3. Syntax and Translation, 7.5 ECTS
  4. Contemporary Lit with Oral Proficiency, Incl Pronounciation, 7.5 ECTS

Important dates – Spring semester 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
In Swedish
20 januari 2020 – 7 juni 2020

Öppen för sen anmälan

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 50 000
First payment: SEK 50 000
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Bedömning av kunskaper i språk från språkkurser

Behörighetskrav för olika nivåer:

Nybörjarkurs II/Preparandkurs kräver antingen

  • Steg 2 från gymnasiet eller
  • Nybörjarkurs I eller
  • språkintyg på nivå A2 enligt GERS (Gemensam europeisk referensram för språk).

Grundkurs kräver

  • minst Steg 3 (upp till Steg 7) eller
  • Nybörjarkurs II eller
  • språkintyg med minst nivå B1 enligt GERS.

Nyare svenska gymnasiebetyg och akademiska meriter från högskolor/universitet i Sverige laddas automatiskt upp i det nationella studentregistret i samband med din ansökan.

Om du däremot har språkintyg från utlandet ska du skanna det och ladda upp det på "Mina sidor"www.antagning.se före sista ansökningsdag. Observera att språkintyget måste innehålla resultat på skriftliga och muntliga prov. Intyg på deltagande godkänns inte.

GERS är en gemensam europeisk referensram för språk (CEFR på engelska). Du hittar översiktig information om den på wikipedia:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gemensam_europeisk_referensram_för_språk

Bedömning av kunskaper i språk utan formell behörighet

Vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet förekommer varken allmänna språknivåtest eller antagningsprov till Nybörjarkurs II/Preparandkurs eller Grundkurs.

Har du inga dokumenterade kunskaper i språket men ändå menar dig ha tillräckliga språkkunskaper, kan du ansöka om prövning av reell kompetens för den särskilda behörigheten i språk. Detta gäller alltså endast för nivåerna Nybörjarkurs II/Preparandkurs eller Grundkurs.

Reell kompetens innebär din samlade kompetens, oavsett hur den inhämtats och oavsett om du har formella betyg på den eller inte. Syftet med prövningen är att bedöma om din samlade kompetens är tillräcklig för att du ska kunna klara av utbildningen du söker.

Sök kursen du tror du är behörig till på www.antagning.se OCH ansök om prövning av reell kompetens innan sista ansökningsdag. Ansökan om prövning av reell kompetens handläggs inte vid Sen anmälan.

Följ anvisningarna på LU:s hemsida, "Ansöka om reell kompetens":
http://www.lu.se/studera/anmalan-och-antagning/behorighet/behorig-genom-reell-kompetens/ansoka-om-reell-kompetens