lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Danska

GrundkurserGes termin
Danska: Grundkurs, 30 hp (NODA13)höst 2019vår 2020
Danska: En introduktion, 7,5 hp (NODB11)höst 2019vår 2020
Historia, samhälle och kultur i Danmark, 7,5 hp (NODB09)höst 2019vår 2020
Danska: Modern dansk litteratur, 7,5 hp (NODB07)vår 2020
Danska: Barn- och ungdomslitteratur, 7,5 hp (NODB17)höst 2019
Fortsättningskurser
Muntlig danska, 7,5 hp (NODB16)höst 2019vår 2020
Skriftlig danska, 7,5 hp (NODB04)höst 2019vår 2020
Danska: Fortsättningskurs, 30 hp (NODA24)höst 2019vår 2020
Danska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, fördjupning, 7,5 hp (NODB15)höst 2019
Översättning från danska till svenska, 7,5 hp (NODB08)vår 2020
Retoriken i moderna danska medier, 7,5 hp (NODB10)höst 2019
Danska: Kandidatkurs, 30 hp (NODK01)
Danska: Klassisk dansk litteratur, 7,5 hp (NODB13)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: