lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Danska

GrundkurserGes termin
Danska: Grundkurs, 30 hp (NODA13)vår 2019höst 2019
Danska: En introduktion, 7,5 hp (NODB11)vår 2019höst 2019
Historia, samhälle och kultur i Danmark, 7,5 hp (NODB09)vår 2019höst 2019
Danska: Modern dansk litteratur, 7,5 hp (NODB07)vår 2019
Danska: Barn- och ungdomslitteratur, 7,5 hp (NODB17)höst 2019
Fortsättningskurser
Muntlig danska, 7,5 hp (NODB16)vår 2019höst 2019
Skriftlig danska, 7,5 hp (NODB04)vår 2019höst 2019
Danska: Fortsättningskurs, 30 hp (NODA24)vår 2019höst 2019
Danska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, fördjupning, 7,5 hp (NODB15)höst 2019
Översättning från danska till svenska, 7,5 hp (NODB08)vår 2019
Retoriken i moderna danska medier, 7,5 hp (NODB10)höst 2019
Danska: Kandidatkurs, 30 hp (NODK01)
Danska: Klassisk dansk litteratur, 7,5 hp (NODB13)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: