Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • NODK01

Lunds universitet är det enda i Sverige som erbjuder kandidatkurs i danska. Vi välkomnar alla som läst 60 hp danska vid olika lärosäten.

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Termin: 2
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-06-02
Kursspråk: danska
Behörighet: Grundläggande samt kunskaper motsvarande NODA13 Danska: Grundkurs, 30 hp, plus NODA24 Danska: Fortsättningskurs, 30 hp. 

Information om ingående delar

  1. Valbar delkurs , 7,5 hp
  2. Klassisk dansk litteratur , 7,5 hp
  3. Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod , 7,5 hp
  4. Det danske skriftsbilledets historie , 7,5 hp
  5. Examensarbete , 15 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppnar 15 juli

Danska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15