Kurs

Kurskod: NODB15
Engelsk titel: Danish: Oral and Written Proficiency, Level 2
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2024. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2024-10-31
Kursspråk: danska
Anmälningskod: LU-30806
Behörighet: Grundläggande samt kunskaper motsvarande NODA13 Danska: Grundkurs, 30 hp.

Beskrivning

Vad innehåller kursen?

Kursen bygger på kunskaperna från kurserna i Muntlig danska och Skriftlig danska. I den kommunikativa träningen lär du dig att producera mer omfattande muntliga och skriftliga uppgifter som stilistiskt, idiomatiskt och pragmatiskt är anpassade till kontexten. Grammatiska och ortografiska normer behandlas. I den muntliga färdigheten fokuseras prosodiska drag i satser, såsom intonation och rytm, betoning och stöt.

Undervisningen baseras i hög grad på din egen muntliga och skriftliga produktion, där arbetsprocessen med kamratrespons och omarbetningar utifrån retoriska grundbegrepp står i centrum. Du får öva på och lära dig att ta större ansvar i olika kommunikationssituationer, t.ex. som mötesordförande, moderator, sammanfattare, föredragshållare osv.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som redan läst Danska: Grundkurs eller motsvarande och vill fördjupa dina kunskaper inom både muntlig och skriftlig danska.

Kursens genomförande

Genom en rad praktiska övningar i skrift och tal förbereder du dig på ett avslutande, mindre fältarbete i Danmark som omfattar en intervju som hålls på danska. Fältarbetet arrangeras på egen hand av dig som student. 

Kursens placering i din studiegång

Studieämnet danska kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
På danska
2 september 2024 – 31 oktober 2024

Sista anmälningsdag den 15 april 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Danska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, fördjupning är 14 375 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

15

april 2024

Danska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15