Danska

Åsa Wikström

Studievägledare

  • Svenska
  • Danska
  • Isländska
  • Svenska som andraspråk
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post asa.wikstromsol.luse

Telefon 046–222 86 99

Rum SOL:H122b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Studievägledare för nordiska språk, dvs danska, isländska och svenskämnena (svenska, språklig inriktning, språkkonsultprogrammet och