2010-års Rausingpristagare

Av Sanimir Resic, prefekt - Publicerad den 31 mars 2010

SOL-centrums professor i filmvetenskap, Erik Hedling, är 2010 års Rausingpristagare. Med stor glädje och mycket värme vill jag gratulera Erik för detta välförtjänta erkännande.

Lördagen den 17 april kl. 12.00 i hörsalen kommer Erik hålla årets Rausingföreläsning. Ett stort grattis till vår Erik!