lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Svenska för utbytesstudenter

ÖvrigtGes termin
Svenska: Introduktionskurs för utbytesstudenter 1, 3 hp (SUSA11)höst 2019vår 2020
Svenska: Introduktionskurs för utbytesstudenter 2, 3 hp (SUSA12)höst 2019vår 2020
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 1, 7,5 hp (SVEE11)höst 2019vår 2020
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 2, 7,5 hp (SVEE12)höst 2019vår 2020
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 3, 7,5 hp (SVEE13)höst 2019vår 2020
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 4, 7,5 hp (SVEE14)höst 2019vår 2020
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 5, 7,5 hp (SVEE15)höst 2019vår 2020
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 6, 7,5 hp (SVEE16)höst 2019vår 2020
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 7, 7,5 hp (SVEE17)höst 2019vår 2020
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 8, 7,5 hp (SVEE18)höst 2019vår 2020
Svenska för utbytesstuderande, nivå 1, 7,5 hp (EXTA24)höst 2019vår 2020
Svenska för utbytesstuderande, nivå 2, 7,5 hp (EXTA25)höst 2019vår 2020
Svenska för utbytesstuderande, nivå 3, 7,5 hp (EXTA26)vår 2020
Svenska för utbytesstuderande, nivå 4, 7,5 hp (EXTA27)vår 2020

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: