lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Svenska för utbytesstudenter

ÖvrigtGes termin
Svenska: Introduktionskurs för utbytesstudenter 1, 3 hp (SUSA11)höst 2018vår 2019
Svenska: Introduktionskurs för utbytesstudenter 2, 3 hp (SUSA12)höst 2018vår 2019
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 1, 7,5 hp (SVEE11)höst 2018vår 2019
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 2, 7,5 hp (SVEE12)höst 2018vår 2019
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 3, 7,5 hp (SVEE13)höst 2018vår 2019
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 4, 7,5 hp (SVEE14)höst 2018vår 2019
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 5, 7,5 hp (SVEE15)höst 2018vår 2019
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 6, 7,5 hp (SVEE16)vår 2019
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 7, 7,5 hp (SVEE17)vår 2019
Svenska för utbytesstudenter: Nivå 8, 7,5 hp (SVEE18)
Svenska för utbytesstuderande, nivå 1, 7,5 hp (EXTA24)höst 2018vår 2019
Svenska för utbytesstuderande, nivå 2, 7,5 hp (EXTA25)höst 2018vår 2019
Svenska för utbytesstuderande, nivå 3, 7,5 hp (EXTA26)vår 2019
Svenska för utbytesstuderande, nivå 4, 7,5 hp (EXTA27)vår 2019

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: