lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svenska: Introduktionskurs för utbytesstudenter 1

SUSA11

Kurskod: SUSA11
Engelsk titel: Swedish: Introductory Course for Exchange Students 1
Högskolepoäng: 3

Termin:

Kurstillfälle: vårterminen 2019
Studiesätt: heltid, dagtid

Lärare: Ermira Gervalla

Beskrivning

The course consists of teaching and exercises in Swedish language proficiency. Students acquire knowledge of everyday phrases and vocabulary so as to be able to communicate in simple everyday situations. Students also gain insights into Swedish grammar. The course provides students with information about studying and living in Sweden and a glimpse of Swedish culture and society.

Swedish Introductory Course
Here you can listen to the texts and dialogues from the SUSA11 course material and do some additional exercises to practise the grammar and the vocabulary of the course. This material is only available during the course.
About the course
Anna and Fredrik give a short description of the course and how to use the podcasts.
Word Order 1
About word order in statements starting with the subject, yes- and no-questions and wh-questions.
Word Order 2
About word order in statements not starting with the subject.
Verbs 1
Present, Imperative and Infinitive.
Verbs 2
The Past form.
Nouns 1
Singular form. Gender. Indefinite articles.
Nouns 2
The definite form.
Pronouns 1
Personal pnonouns, subject form.
Pronouns 2
Personal Pronouns - object form.
Adjectives 1
Adjectives as attributives - singular.
Adjectives 2
Adverbs

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.