lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Teaterns teori och praktik

GrundkurserGes termin
Teaterns teori och praktik: Grund- och fortsättningskurs, 60 hp (TTPA05)höst 2019
Fortsättningskurser
Teaterns teori och praktik: Kandidatkurs, 30 hp (TTPK10)höst 2019

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: