lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Språkkonsultprogrammet

Språkkonsultprogrammet

Dessa kurser kan inte sökas som fristående kurser utan enbart läsas inom Språkkonsultprogrammet.

GrundkurserGes termin
Språkkonsult: Skriva, bearbeta, förmedla, 7,5 hp (SVEG11)
Svenska: Svensk grammatik, 7,5 hp (SVEG12)
Svenska: Textkunskap och textanalys, 7,5 hp (SVEG13)
Svenska: Svenska språket i vår egen tid, 7,5 hp (SVEG14)
Övrigt
Språkkonsult: Grammatik och semantik - att beskriva och värdera, 7,5 hp (SVEG21)vår 2020
Språkkonsult: Texter, genrer och diskurser i samhället, 7,5 hp (SVEG22)vår 2020
Språkkonsult: Skriva, informera, återkoppla, 15 hp (SVEG23)vår 2020
Språkkonsult: Språkpolitik och språkplanering, 7,5 hp (SVEG31)
Språkkonsult: Skriva, marknadsföra och övertyga, 7,5 hp (SVEG32)
Språkkonsult: Interkulturell kommunikation och kommunikationsetnografi med fallstudie, 15 hp (SVEG33)
Språkkonsult: Tala, övertyga, argumentera, 7,5 hp (SVEG41)
Språkkonsult: Svenska som andraspråk, 7,5 hp (SVEG42)
Språkkonsult: Semantik och terminologi, 7,5 hp (SVEG43)
Språkkonsult: Praktisk pedagogik med utbildningsinsats på arbetsplats, 7,5 hp (SVEG44)
Språkkonsult: Språkpsykologi med fokus på förståelse och läsbarhet, 7,5 hp (SVEG61)vår 2020
Språkkonsult: Vetenskaplig metod, 7,5 hp (SVEG62)vår 2020
Språkkonsult: Examensarbete, 15 hp (SVEK63)vår 2020

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: