lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Latin

NybörjarkurserGes termin
Latin: Nybörjarkurs I, 15 hp (LATB01)vår 2020
Latin: Nybörjarkurs II, 15 hp (LATB02)höst 2019
Grundkurser
Latin: Efterklassiskt latin, 15 hp (LATA01)höst 2019
Latin: Klassisk prosa och poesi I, 15 hp (LATA02)vår 2020
Fortsättningskurser
Latin: Fortsättningskurs II, 15 hp (LATA04)höst 2019
Latin: Fortsättningskurs I, 15 hp (LATA13)vår 2020
Latin: Kandidatkurs, 30 hp (LATK11)vår 2020
Avancerad nivå
Latin: Antik prosa och poesi, 15 hp (LATM10)höst 2019
Latin: Medeltida och nylatinsk prosa och poesi, 15 hp (LATM11)vår 2020
Latin: Filologiska metoder (inklusive paleografi), 15 hp (LATM12)
Latin: Grammatik och språkhistoria, 15 hp (LATM13)
Latin: Kejsar Augustus Res gestae - text och kontext, 15 hp (LATN01)
Övrigt
Latin: Fortsättningskurs I, 15 hp (LATA03)
Latin: Kandidatkurs, 30 hp (LATK01)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: