Kurs

Kurskod: LATN01
Engelsk titel: Latin: The Res Gestae of Augustus - Text and Context
Högskolepoäng: 15

Kurstillfälle: höstterminen 2011
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2011-08-29 – 2012-01-15
Anmälningskod: LU-35761
Behörighet: Kandidatexamen samt minst 30 hp i Latin eller minst 60 hp i Antikens kultur och samhällsliv och gymnasiekunskaper i latin motsvarande steg 3.

Kursansvarig: Cajsa Sjöberg
Lärare: Cajsa Sjöberg

Beskrivning

Kursen ges inom ramarna för FokusRom, ett samarbetsprojekt mellan latinämnet och Antikens kultur och samhällsliv. Den vänder sig till dem, som redan har gymnasiekunskaper i latin och vill friska upp och utveckla dessa genom läsning av latinsk originaltext. Den text som kommer att läsas är Res gestae, där Augustus själv beskriver sina bedrifter. Texten fanns efter Augustus död att läsa på bronstavlor vid hans mausoleum. Under kursen kommer vi såväl att arbeta med själva texten och det rent språkliga som med de kontextuella aspekterna kring den, och får då anledning att relatera inte bara till Augustus och hans historiska roll, utan även till texten som inskrift, dess funktion m. m.

Latin: Kejsar Augustus Res gestae. Text och kontext.

Kursen ges inom ramarna för FokusRom, ett samarbetsprojekt mellan latinämnet och Antikens kultur och samhällsliv. Den vänder sig till dem, som redan har gymnasiekunskaper i latin och vill friska upp och utveckla dessa genom läsning av latinsk originaltext. Den text som kommer att läsas är Res gestae, där Augustus själv beskriver sina bedrifter. Texten fanns efter Augustus död att läsa på bronstavlor vid hans mausoleum. Under kursen kommer vi såväl att arbeta med själva texten och det rent språkliga som med de kontextuella aspekterna kring den, och får då anledning att relatera inte bara till Augustus och hans historiska roll, utan även till texten som inskrift, dess funktion m. m.

Behörighet

Kursen ges som fristående kurs på avancerad nivå.
Behörighet:
30 hp latin
eller
60 hp Antikens kultur- och samhällsliv samt gymnasiebehörighet i Latin

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Latin

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15