lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kurser öppna för sen anmälan

Information

Sista anmälningsdag för höstterminen är 15 april och för vårterminen 15 oktober.

De kurser och program som kan komma att få platser kvar efter urvalen öppnar för sen anmälan tidigast 13 juli respektive 13 december.

Du som gör en sen anmälan kommer att rangordnas efter dem som sökt i tid, utifrån det datum då du uppfyller behörighetskraven för den utbildning du har sökt.

Observera att en sen anmälan inte garanterar dig en plats på kursen. För många av våra utbildningar finns det dock goda möjligheter att få en studieplats. Hör av dig till respektive studievägledare för att höra hur chanserna är på just den kurs/det program du vill läsa. 

Arabiska

Nybörjarkurser

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Barnlitteratur

Fortsättningskurser

Danska

Grundkurser

Fortsättningskurser

Engelska

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Övrigt

Filmvetenskap

Kandidatkurser

Franska

Nybörjarkurser

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Övrigt

Grekiska (antik och bysantinsk)

Avancerad nivå

Grekiska (nygrekiska)

Nybörjarkurser

Grundkurser

Kandidatkurser

Avancerad nivå

Hebreiska

Nybörjarkurser

Isländska

Nybörjar-/grundkurser

Italienska

Nybörjarkurser

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Japanska

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Jiddisch

Nybörjarkurser

Grundkurser

Kinesiska

Nybörjarkurser

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Övrigt

Latin

Nybörjarkurser

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Lingvistik

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Litteraturvetenskap

Grundkurser

Kandidatkurser

Avancerad nivå

Mellanösternstudier

Fortsättningskurser

Övrigt

Rumänska

Nybörjarkurser

Grundkurser

Fortsättningskurser

Ryska

Nybörjarkurser

Grundkurser

Fortsättningskurser

Spanska

Nybörjarkurser

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Övrigt

Språkkonsultprogrammet

Övrigt

Svenska / Nordiska språk

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Svenska som andraspråk

Grundkurser

Fortsättningskurser

Svenska som främmande språk

Övrigt

Tyska

Nybörjarkurser

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Öst- och centraleuropakunskap

Grundkurser

Övrigt