lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kurser öppna för sen anmälan

Information

Sista anmälningsdag för höstterminen är 15 april och för vårterminen 15 oktober.

De kurser och program som kan komma att få platser kvar efter urvalen öppnar för sen anmälan tidigast 13 juli respektive 13 december.

Du som gör en sen anmälan kommer att rangordnas efter dem som sökt i tid, utifrån det datum då du uppfyller behörighetskraven för den utbildning du har sökt.

Observera att en sen anmälan inte garanterar dig en plats på kursen. För många av våra utbildningar finns det dock goda möjligheter att få en studieplats. Hör av dig till respektive studievägledare för att höra hur chanserna är på just den kurs/det program du vill läsa. 

Arabiska

Fortsättningskurser

Danska

Grundkurser

Fortsättningskurser

Engelska

Avancerad nivå

Franska

Avancerad nivå

Grekiska (antik och bysantinsk)

Avancerad nivå

Grekiska (nygrekiska)

Avancerad nivå

Isländska

Nybörjar-/grundkurser

Italienska

Avancerad nivå

Lingvistik

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Litteraturvetenskap

Grundkurser

Ryska

Fortsättningskurser

Spanska

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Övrigt

Svenska / Nordiska språk

Grundkurser

Avancerad nivå

Svenska som främmande språk

Övrigt