lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kurser öppna för sen anmälan

Information

Sista anmälningsdag för höstterminen är 15 april och för vårterminen 15 oktober.

De kurser och program som kan komma att få platser kvar efter urvalen öppnar för sen anmälan tidigast 13 juli respektive 14 december.

Du som gör en sen anmälan kommer att rangordnas efter dem som sökt i tid, utifrån det datum då du uppfyller behörighetskraven för den utbildning du har sökt.

Observera att en sen anmälan inte garanterar dig en plats på kursen. För många av våra utbildningar finns det dock goda möjligheter att få en studieplats. Hör av dig till respektive studievägledare för att höra hur chanserna är på just den kurs/det program du vill läsa. 

Kurser öppna för sen anmälan hösten 2019

Arabiska

Nybörjarkurser

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Barnlitteratur

Grundkurser

Fortsättningskurser

Danska

Grundkurser

Fortsättningskurser

Engelska

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Övrigt

Europastudier

Avancerad nivå

Filmvetenskap

Grundkurser

Kandidatkurser

Flerspråkighet

Övrigt

Franska

Nybörjarkurser

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Övrigt

Författarskolan

Fortsättningskurser

Grekiska (antik och bysantinsk)

Nybörjarkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Grekiska (nygrekiska)

Nybörjarkurser

Grundkurser

Fortsättningskurser

Kandidatkurser

Avancerad nivå

Hebreiska

Nybörjarkurser

Isländska

Nybörjar-/grundkurser

Fortsättningskurser

Italienska

Nybörjarkurser

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Japanska

Nybörjarkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Jiddisch

Nybörjarkurser

Grundkurser

Fortsättningskurser

Kinesiska

Nybörjarkurser

Grundkurser

Fortsättningskurser

Övrigt

Latin

Nybörjarkurser

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Lingvistik

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Övrigt

Litteraturvetenskap

Grundkurser

Kandidatkurser

Avancerad nivå

Övrigt

Mellanösternstudier

Grundkurser

Övrigt

Rumänska

Nybörjarkurser

Grundkurser

Fortsättningskurser

Ryska

Nybörjarkurser

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Spanska

Nybörjarkurser

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Svenska / Nordiska språk

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Övrigt

Svenska som andraspråk

Grundkurser

Fortsättningskurser

Tyska

Nybörjarkurser

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Öst- och centraleuropakunskap

Övrigt

Översättning

Övrigt