lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kurser öppna för sen anmälan

Information

Sista anmälningsdag för höstterminen är 15 april och för vårterminen 15 oktober.

De kurser och program som kan komma att få platser kvar efter urvalen öppnar för sen anmälan tidigast 13 juli respektive 14 december.

Du som gör en sen anmälan kommer att rangordnas efter dem som sökt i tid, utifrån det datum då du uppfyller behörighetskraven för den utbildning du har sökt.

Observera att en sen anmälan inte garanterar dig en plats på kursen. För många av våra utbildningar finns det dock goda möjligheter att få en studieplats. Hör av dig till respektive studievägledare för att höra hur chanserna är på just den kurs/det program du vill läsa. 

Kurser öppna för sen anmälan hösten 2019

(En lista över kurser som är öppna för sen anmälan våren 2020 publiceras efter 14 december.) 

Arabiska

Fortsättningskurser

Danska

Grundkurser

Fortsättningskurser

Europastudier

Avancerad nivå

Grekiska (nygrekiska)

Avancerad nivå

Isländska

Fortsättningskurser

Italienska

Avancerad nivå

Kinesiska

Övrigt

Lingvistik

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Litteraturvetenskap

Grundkurser

Ryska

Nybörjarkurser

Fortsättningskurser

Spanska

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Svenska / Nordiska språk

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Svenska som andraspråk

Fortsättningskurser

Svenska som främmande språk

Övrigt

Tyska

Nybörjarkurser