lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Japanska

NybörjarkurserGes termin
Japanska: Nybörjarkurs, 30 hp (JAPC01)
Japanska: Nybörjarkurs, 30 hp (JAPC11)höst 2019
Grundkurser
Japanska: Grundkurs, 30 hp (JAPC02)vår 2020
Japanska: Grundkurs, 30 hp (JAPC12)vår 2020
Öst- och Sydöstasienkunskap: Japans historia, 15 hp (OSHA02)vår 2020
Fortsättningskurser
Japanska: Fortsättningkurs, 30 hp (JAPC03)höst 2019
Japanska: Kandidatkurs, 30 hp (JAPK11)vår 2020
Avancerad nivå
Japanska: Språkvetenskaplig textkurs 1, 15 hp (JAPM13)höst 2019
Japanska: Språkvetenskaplig textkurs 2, 15 hp (JAPM14)vår 2020
Övrigt
Japanska för tekniker, 15 hp (GEMA70)höst 2019
Japanska: Japansk språkfärdighet, 15 hp (JAPA10)
Japanska: Studieresa till Japan, 15 hp (JAPA13)
Japanska: Utlandspraktik, 30 hp (JAPB01)
Japanska: Litteratur- och språkvetenskaplig textkurs 1, 15 hp (JAPM11)
Japanska: Litteratur- och språkvetenskaplig textkurs 2, 15 hp (JAPM12)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: