lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Hebreiska

NybörjarkurserGes termin
Hebreiska: Nybörjarkurs I, 15 hp (HEBA10)höst 2019
Modern hebreiska: Nybörjarkurs II, 15 hp (HEBA20)vår 2020

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: