Flerspråkighet

Kompetensutveckling för flerspråkiga sammanhang

Idag använder de flesta av oss fler än ett språk i vardagen. Vårt samhälle behöver möta denna flerspråkighet i många situationer, t ex i skolan, i arbetslivet och i sammanhang där språket måste anpassas eller översättas för att alla ska kunna kommunicera på lika villkor. Det råder idag brist på utbildade språklärare, modersmålslärare, studiehandledare och tolkar. Behovet är stort i flera språk och arbetsmarknaden ser bra ut för den som har en god och bred utbildning.

Vid Språk- och litteraturcentrum har vi länge haft en livaktig forskning om flerspråkighet och språkinlärning – en forskning som ger tydligt avtryck i våra utbildningar. Till hösten 2020 ger vi två kurser inom ramen för flerspråkighet, en i Modersmålsundervisning och studiehandledning och en i Tolkning i offentlig sektor. Den senare ges i samarbete med Stockholms universitet.

Under paraplyet flerspråkighet kan man också räkna in kurser i Svenska som andraspråk och Översättning.

Modersmål och studiehandledning 60 hp (halvfart eller heltid, distans)

För dig som arbetar, eller vill arbeta, med flerspråkiga elever.

Studievägledare för Modersmål och studiehandledning

Rakel Nihlén

Tolkning i offentlig sektor I 30 hp (heltid, distans)

Behärskar du både svenska och arabiska, dari, persiska eller somaliska?

Studievägledare för Tolkning i offentlig sektor

Sandy Åkerblom

Mer information:

Våra ämnespresentationer

Läs mer om våra ämnen på respektive ämnessida.

Utbildningsutbud

Sök bland alla våra kurser och program vid Språk- och litteraturcentrum.

Sök kurser vid Språk- och litteraturcentrum

Vägar till examen

Såväl program som fristående kurser kan leda till examen.

Kontakta studievägledaren för ditt ämne

Våra kandidatprogram

Engelska, Europaprogrammet, Japanska och Språkkonsultprogrammet.

Våra masterprogram

Masterprogrammen på SOL har stark forskningsanknytning.