Person

Sandy Åkerblom

Doktorand

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Studievägledare, utbildningsadministratör

  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sandy.akerblomnordlund.luse

Telefon 046–222 14 77

Rum SOL:L313c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

De språkförändringar som jag undersöker i mitt avhandlingsprojekt rör uppluckring av kongruens i den moderna svenskan. Att svenskan haft en mycket syntetisk struktur med rik morfologi och friare ordföljd under fornsvensk tid och fått en alltmer analytisk struktur med mindre morfologi, fastare ordföljd och större andel funktionsord är känt. Min tes är att denna utveckling fortfarande pågår och bl.a. manifesteras i den predikativa adjektivböjningen.

Vid sidan av mitt avhandlingsprojekt undersöker jag den växande förekomsten av oböjliga adjektiv i svenskan från mitten av 1800-talet fram till idag. Utöver själva kartläggningen beskriver jag hur språkvårdare under samma period förhållit sig i sina rekommendationer till bruket av oböjliga adjektiv. Denna forskning är finansierad av ett stipendium från Stiftelsen Erik Wellanders fond.

Administrativt

  • Studievägledare för Språk- och litteraturcentrum
  • Utbildningsadministratör för Språk- och litteraturcentrum
Sandy Åkerblom

Doktorand

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Studievägledare, utbildningsadministratör

  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sandy.akerblomnordlund.luse

Telefon 046–222 14 77

Rum SOL:L313c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefontider

Under terminstider: måndag 10-11

Besökstider

Under terminstider: tisdag13-14