lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Barnlitteratur

GrundkurserGes termin
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - grundkurs, 30 hp (LIVA15)höst 2019
Fortsättningskurser
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - fortsättningskurs, 30 hp (LIVA25)vår 2020
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - kandidatkurs, 30 hp (LIVK02)höst 2019

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: