Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • LIVK02

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Termin: 2
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-06-02
Behörighet: Grundläggande samt LIVA23 Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - fortsättningskurs, 30 hp, eller motsvarande

Information om ingående delar

  1. Teoretiska perspektiv på barnlitteraturens historia , 7,5 hp
  2. Valfri kurs , 7,5 hp
  3. Uppsats , 15 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppnar 15 juli

Barnlitteratur

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15