Kurs

Kurskod: LIVK02
Engelsk titel: Comparative Literature: Children's Literature - Level 3, B. A. Course
Högskolepoäng: 30

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Termin: 2
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-06-02
Behörighet: Grundläggande samt Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - fortsättningskurs (LIVA23) eller motsvarande

Beskrivning

Delkurs 1 är avsedd att med utgångspunkt i litteraturhistoriska översikter och aktuella forskningsrön göra den studerande väl förtrogen med litteraturen under någon period de senaste fyrahundra åren eller med någon specifik barnlitterär genre sedd i historiskt perspektiv. Kursen skall ge insikter i barnlitteraturens förutsättningar och utveckling. Vikt läggs vid samspelet mellan barnlitteratur och vuxenlitteratur. I delkurs 2 väljer den studerande i samråd med examinator en läskurs från det barnlitterära forskningsområdet. I delkurs 3 utarbetar studenten enskilt eller i grupp en självständig uppsats med vetenskaplig inriktning som normalt diskuteras med särskilt utsedd opponent vid ett seminarium.

Delkurs 1. Teoretiska perspektiv på barnlitteraturens historia, 7,5 högskolepoäng

Delkurs 2. Valfri delkurs, 7,5 högskolepoäng

Delkurs 3. Uppsats, 15 högskolepoäng

Ingående delar

  • Teoretiska perspektiv på barnlitteraturens historia, 7,5 hp
  • Valfri kurs, 7,5 hp
  • Uppsats, 15 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Barnlitteratur

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15