lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Arabiska

NybörjarkurserGes termin
Arabiska: Nybörjarkurs, 30 hp (ARAA10)höst 2018
Arabiska: Nybörjarkurs I, 15 hp (ARAB15)höst 2018
Arabiska: Nybörjarkurs II, 15 hp (ARAB16)vår 2019
Grundkurser
Arabiska: Grundkurs, 30 hp (ARAA20)vår 2019
Arabiska: Grundkurs I, 15 hp (ARAB17)höst 2018
Arabiska: Grundkurs II, 15 hp (ARAB18)vår 2019
Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik IV, 7,5 hp (ARAC23)
Arabiska: Kommunikativ arabiska IV, 7,5 hp (ARAC24)
Fortsättningskurser
Arabiska: Fortsättningskurs, 30 hp (ARAA30)höst 2018
Arabiska: Textkurs, 7,5 hp (ARAC25)höst 2018
Arabiska: Tidningstext, 7,5 hp (ARAC26)höst 2018
Arabiska: Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp (ARAC27)höst 2018
Arabiska: Skrivprocessen, 7,5 hp (ARAC28)höst 2018
Arabiska: Teori- och metodkurs, 7,5 hp (ARAC33)vår 2019
Arabiska: Språkhistoria, 7,5 hp (ARAC34)vår 2019
Arabiska: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (ARAK01)vår 2019
Arabiska: Kandidatkurs, 30 hp (ARAK10)vår 2019
Avancerad nivå
Arabisk sakprosa I, 7,5 hp (ARAN01)
Arabisk poesi och skönlitteratur I, 7,5 hp (ARAN02)höst 2018
Arabisk sakprosa II, 7,5 hp (ARAN03)vår 2019
Arabisk poesi och skönlitteratur II, 7,5 hp (ARAN04)
Övrigt
Arabiska: Modern arabisk skönlitteratur, 15 hp (ARAB34)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: