Kurs

Kurskod: ARAB16
Engelsk titel: Arabic: Elementary Course II
Högskolepoäng: 15

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för vårterminen 2023. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2023-01-16 – 2023-06-04
Anmälningskod: LU-73001
Behörighet: Grundläggande samt Arabiska: Nybörjarkurs I (ARAB15) eller motsvarande kunskaper.

Beskrivning

På kursen ARAB16 fortsätter du dina språkstudier i modern standardarabiska på nybörjarnivå.

Kursen ger i förhållande till ARAB15 en utvidgad genomgång av grundläggande arabisk grammatik. I kursen ingår läsning av enkla sakprosatexter. Kursen ger aktiv träning i att läsa, förstå och översätta arabiska texter. Översättning från svenska till arabiska tränas systematiskt, liksom användning av arabiskt lexikon.

Samtliga genomgångna grammatiska moment tränas och befästs parallellt genom muntliga och skriftliga övningar inom ramen för ett ordförråd om 1500 ord.

Kursen består av följande delkurser:

1. Grundläggande arabisk grammatik II, 7,5 hp

2. Kommunikativ arabiska II, 7,5 hp

Delkurser

  1. Grundläggande arabisk grammatik II, 7,5 hp
  2. Kommunikativ arabiska II, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2023

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
16 januari 2023 – 4 juni 2023

Sista anmälningsdag den 17 oktober 2022

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Arabiska: Nybörjarkurs II är 27 500 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2023

17

oktober 2022

Arabiska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15