lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

FAQ (in Swedish)

This information is currently only available in Swedish.

Jag är antagen med villkor (VI). Vad innebär det?

Den kurs du har sökt har ett särskilt behörighetsvillkor som du ännu inte uppfyller. Det kan röra sig om kurser som du läser just nu, men inte har avslutat, eller om kurser som du har läst på annat håll eller för länge sedan, där antagningsavdelningen inte kan avgöra om de motsvarar de kurser som anges i förkunskapskraven. Du blir då antagen till kursen, men på villkor att du faktiskt  före kursstart har de förkunskaper som kursen förutsätter.

Observera att du blir struken från dina lägre prioriterade alternativ, så om du inser att du inte kommer att uppfylla villkoret bör du stryka kursen (före första urval inför en hösttermin och före den 1 december inför en vårtermin). Annars kan det bli så att du är obehörig till den enda kursen du är antagen till, och inte kan registreras på den. Är du osäker på om du kommer att uppfylla villkoret ska du kontakta kursens studievägledare omgående. Man kan under vissa omständigheter få dispens från behörighetsvillkoren, t ex om man bara saknar enstaka poäng från underliggande kurs. Kontakta studievägledaren för frågor om detta också.

Hur stora är mina chanser att komma in som reserv?

Det går inte att svara på hur stora dina chanser är. På antagningsbeskedet framgår hur många antagna det är i de urvalsgrupper som du är reservplacerad i. Det kan ge en fingervisning om dina chanser.

Om du tackat ja till att stå kvar på en reservplats kommer du att få ett nytt antagningsbesked efter 2:a urvalet. Av det framgår om din reservplats förbättrats. I de flesta fall görs "överintag" eftersom institutionen av erfarenhet vet att en del antagna inte dyker upp vid kursstart. Det betyder att ett antal antagna först måste ha tackat nej innan institutionen kan kalla några reserver till kursen. Ett lågt reservnummer är alltså ingen garanti för att man ska få en plats.

Ska jag bevaka min reservplats på introduktionsmötet?

Om du är reserv ska du inte gå på introduktionsmötet om inte institutionen särskilt informerar dig om det. För många utbildningar gäller att institutionen inte kallar reserver förrän efter introduktionsmötet, när man vet hur många av de antagna som dykt upp.

Finns det lediga platser?

Först efter introduktionsmötet vet vi hur många platser det finns kvar på kurserna. Reserver och sent anmälda studenter antas i turordning efter reservplacering och anmälningsdatum. Om reserver kallas till introduktionsmötet eller kontaktas efter mötet beror på vilken kurs det gäller. Mer information får du från kursadministratören för den kurs du har sökt, eller från studievägledaren.

Hur gör jag en sen anmälan?

Sedan höstterminen 2015 är det nya rutiner för sen anmälan. Efter sista anmälningsdag den 15 april eller 15 oktober stängs anmälan. De kurser och program som kan komma att få platser kvar efter första urvalet kommer att öppna igen för sen anmälan efter den 14 juli eller 15 december. Du som gör en sen anmälan kommer att rangordnas efter dem som sökt i tid, utifrån det datum då du uppfyller behörighetskraven för den utbildning du har sökt. Om dina meriter inte finns registrerade på antagning.se, är det viktigt att du skickar vidimerade kopior av alla handlingar som styrker din behörighet så snart som möjligt. Ladda upp handlingarna på antagning.se eller skicka dem till:
Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund 
Här hittar du en lista över kurser öppna för sen anmälan vid Språk- och litteraturcentrum.

När får jag besked om min sena anmälan?

Sena anmälningar kommer att behandlas under augusti (hösttermin) och januari (vårtermin) månad. Du kan följa din anmälan på antagning.se. Där kan du se om du blivit antagen eller vilken reservplats du fått. Om du fått en reservplats är det institutionen som kallar dig om där blir en plats ledig. Observera att det kan dröja ända fram till terminsstart och t o m hela första veckan av terminen innan du får ett besked.

Kan jag göra en sen anmälan direkt till institutionen?

Nej, du måste anmäla dig på www.antagning.se

Hur gör jag för att registrera mig? Få studiemedel?

På många av SOL:s fristående kurser ska du som är antagen själv registrera dig via webben cirka en vecka innan kursstart. Det gör du genom att logga in på Studentportalen och klicka dig fram till den kurs som du vill registrera dig på. Webbregistreringen är öppen endast för den som är antagen utan villkor till kursen.

Om du inte kan registrera dig via studentportalen, registreras du i samband med introduktionsmötet.

Om du sökt studiemedel för terminen i fråga når information om registreringen CSN inom de närmaste dagarna efter registreringen. Därmed kan utbetalning ske automatiskt.

Hur får jag mitt studentkonto?

När du blivit antagen eller registrerad på en kurs behöver du aktivera ditt studentkonto.
Här kan du läsa om hur du går till väga.

Var ligger institutionen?

På vår hemsida hittar du vägbeskrivningar och en orienteringsbild av SOL:s tre olika hus.