lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Masterprogram i Språk och språkvetenskap

Valbara kurser

Du kan välja mellan alla avancerade kurser inom mastersprogrammet, i samråd med koordinatorn, inom eller utanför din inriktning. Alla dessa kurser har separata behörighetskrav som du måste uppfylla. Du hittar behörighetskraven i de olika kursplanerna. Kontakta studievägledaren vid frågor.

Se respektive ämnes sida för kursutbud. Där finns uppgifter om vilka kurser som ges (under kurser på avancerad nivå).

Om du vill läsa kurser på grundnivå eller vid någon annan institution, måste du ansöka och bli antagen via www.antagning.se. Ansök senast 15 oktober/15 april.

Observera att du inte får ha mer än 30 hp på grundnivå för en masterexamen (15 hp för en magisterexamen). Ditt kursval ska godkännas av koordinatorn.

Elective courses autumn term 2019

First half of the semester

In Swedish

Second half of the semester  

In Swedish

Elective courses spring term 2020

Somewhat preliminary. Please check the prerequisites for each course.

First half of the semester

First cycle courses:

Second half of the semester

First cycle courses:

Scheman

Som hjälp vid val av kurser och för att undvika kurskollision, kan du själv generera ett schema: