Översättarutbildningen

Förteckning över examensarbeten vid Översättarutbildningen åren 2004-2009

VÅREN 2009 (exempel)

Källspråk engelska

Magnus Andersson

Det snabba språkets närhet. En text om arbetet vid översättningen av Suren Pillays "The Picture". Engelsk titel: The Closeness of the Fast Language: A Text About the Work Translating Suren Pillay's "The Picture"

Helen Haugness

No-lose-mål och no-regret-åtgärder: Terminologiska problem vid översättningen av två engelska miljötexter.

Pernilla Israelsson

Psykologispråket – en do