Äldre antagningsprov

Prov i svensk språkfärdighet

Provet i svensk språkfärdighet kommer att förändras något inför antagningen 2011, men exempelprovet ger ändå en god bild av vilka kunskaper som krävs. Provtiden är 4 timmar.

Prov i översättning

Man gör översättningsprovet i sitt huvudsakliga källspråk. Provtiden är 3 timmar. Man behöver inte göra något antagningsprov för det språk som man läser under andra året.
Sidansvarig: mari.mossbergnordlund.luse | 2014-03-24