Översättarutbildningen

Obligatoriskt antagningsprov

För att vara behörig till Översättarutbildningen krävs ett godkänt antagningsprov. Antagningsprovet är alltså obligatoriskt och den som har ansökt till utbildningen ska infinna sig till provet i Lund. Provet består av två delar: ett prov i svensk språkfärdighet och ett prov i översättning. Provet utgör också underlag för urval vid översökning.

Antagningsprov inför HT20

Antagningsprovet inför hösten 2020 äger rum lördagen den 9 maj kl 9–13 (svensk språkfärdighet) och kl 14–17 (översättningsprov) i sal L207. Ingång från UB-parken.

Obligatorisk föranmälan till Peter Marthinsson.

Hitta hit: http://www.sol.lu.se/kontakt/hitta/

Extra antagningsprov i augusti

Ett extra antagningsprov inför hösten 2020 äger rum lördagen den 15 augusti kl 9–13 (svensk språkfärdighet) och kl 14–17 (översättningsprov).

Obligatorisk föranmälan till Peter Marthinsson.

Hitta hit: http://www.sol.lu.se/kontakt/hitta/

Ett andra källspråk

Om man vill läsa ett annat andra källspråk än danska under det andra året på utbildningen kan man kontakta koordinatorn och anmäla sig till ett extra översättningsprov, förutsatt att källspråket i fråga ges under den kommande terminen. Om man då visar att man har tillräckliga förkunskaper i källspråket kan man få läsa detta källspråk även om man inte har några högskolepoäng.
Sidansvarig: mari.mossbergnordlund.luse | 2020-09-28