Äldre antagningsprov

Prov i svensk språkfärdighet

Provet i svensk språkfärdighet kommer att förändras något inför antagningen 2011, men exempelprovet ger ändå en god bild av vilka kunskaper som krävs. Provtiden är 4 timmar.

Prov i översättning

Man gör översättningsprovet i sitt huvu