Översättarutbildningen

Obligatoriskt antagningsprov

För att vara behörig till Översättarutbildningen krävs ett godkänt antagningsprov. Antagningsprovet är alltså obligatoriskt och den som har ansökt till utbildningen ska infinna sig till provet i Lund. Provet består av två delar: ett prov i svensk språkfärdighet och ett prov i översättning. Provet utgör också underlag för urval vid översökning.

Antagningsprov inför HT20

Antagningsprovet inför hösten 2020 äger rum lördagen den 9 maj kl 9–13 (svensk språkfärdighet) och kl 14–17 (översättningsprov) i sal L207. Ingång från UB-parken.

Obligatorisk föranmälan till