Alumnporträtt

Vad kan man arbeta med efter utbildningen?

Projektledare och marknadskommunikatör

Kommunikatör på Region Skåne

Regionchef på Språkkonsulterna skåne

Språkkonsult och textredaktör på Bonnier Education

Katarina, copywriter

Katarina tog examen från Språkkonsultprogrammet 2016 och såg fram emot att äntligen få komma ut i arbetslivet. Nu använder hon sina kunskaper om mottagaranpassning och textanalys i arbetet som projektledare och kommunikatör. Hon rekommenderar andra att välja en bred utbildning och sedan anpassa den efter sitt eget intresse så mycket det går.

Språkkonsult och textredaktör på Bonnier Education

Språkkonsulter kan arbeta med ...

  • textgranskning och korrekturläsning
  • textbearbetning och textredigering
  • framställning av informationsmaterial
  • internutbildning av skribenter och talare   
  • klarspråk
  • språkliga utredningar
  • omarbetning till lättläst
  • policyfrågor, skrivregler och terminologi.

De språkkonsulter som finns ute i arbetslivet arbetar också som skribenter, journalister, redaktörer eller lärare. Språkkonsultutbildningen ger även en bra grund för vidare studier på avancerad nivå och forskarutbildning.

Kommunikatör på Region Skåne

Regionchef på Språkkonsulterna skåne

Projektledare och marknadskommunikatör

Sofia, språkkonsult

”Till skillnad från andra kommunikationsyrken får en språkkonsult verkligen fokusera på just språket och hur det ser ut. Huvudsyftet är oftast inte att sälja en massa produkter eller att få fler klick på en artikel, utan att informera på ett begripligt sätt.”

Anna, kommunikatör

"Jag trodde aldrig att det fanns 29 andra människor som tyckte det var lika roligt som jag att prata om genitivattribut eller substantiveringar, men ack så fel jag hade!"