Alumnporträtt

Vad kan man arbeta med efter utbildningen?

Bild på Katarina Molin

Katarina, copywriter

Katarina använder sina kunskaper om mottagaranpassning och textanalys i arbetet