Anders, redaktör och redigerare

  Hellre än att peka på vad som är formellt korrekt eller inte försöker jag med språkkonsultens blick att belysa hur det ena eller andra eller tredje sättet att framställa ett innehåll kan påverka läsupplevelsen.

Anders, kull 3

Anders hittade till språkkonsultprogrammet efter att ha arbetat som översättare under en längre tid. På programmet fick han en språkutbildning med både bredd och spets, som nu ger honom verktyg att arbeta på många nivåer med de texter som möter honom i arbetet som redaktör.

Varför valde du att studera språkkonsultprogrammet?
Efter flera år som översättare från engelska till svenska kände jag att jag ville bredda min repertoar. Jag var lite less på att översätta färdiga bruksanvisningar och behövde omväxling. Samtidigt ville jag inte söka till journalisthögskola eller folkhögskolornas skrivarkurser – jag visste att jag var intresserad av språk och skrivande i allmänhet, men såg inte framför mig något självklart sammanhang. Som av en händelse blev jag på en middag tipsad om språkkonsultprogrammet i Lund. Jag sökte, kom in och upptäckte redan efter de första föreläsningarna att jag hade hittat rätt. Här erbjöds en utstakad väg som rörde sig mellan olika områden, men som samtidigt var rak nog för att ge en gedigen specialkompetens; vi läste sociologi, psykologi, marknadsföring, design, retorik och pedagogik, men alltid med språkets roll i fokus och grundat på en stomme av språkvetenskaplig teori.

Vad fick du lära dig? – Något som var extra bra?
Retorikkursen i muntlig framställning var fantastisk. Varje vecka fick vi i uppgift att förbereda en monolog och framföra den inför gruppen med hjälp av de retoriska verktyg vi tillägnat oss. För mig, som ogärna talar inför större grupper, var det utmanande men mycket utvecklande att i en trygg miljö få öva på konsten att övertyga.

Hur har du kunnat använda dina studier i yrkeslivet?
I rollen som redaktör och redigerare på ett bokförlag arbetar jag alltid med unika texter skrivna av stilistiskt medvetna författare. Alla texter har en avsikt, vare sig den är uttalad eller underförstådd. Någon vill förmedla en bild, ett budskap, en upplevelse eller en känsla. Hellre än att peka på vad som är formellt korrekt eller inte försöker jag med språkkonsultens blick att belysa hur det ena eller andra eller tredje sättet att framställa ett innehåll kan påverka läsupplevelsen. Språkkonsultens kompetens är bred, och det är en tillgång när varje text vill säga något eget. Jag har stor nytta av att kunna läsa och bearbeta texter ur olika perspektiv och på olika strukturella nivåer. Ena dagen handlar det om att fundera på vad tempus och interpunktion gör med textens flyt, nästa om hur common ground kan tänkas påverka karaktärernas sätt att prata med varandra. Jag upplever att utbildningen har gett mig verktygen jag behöver för att ta mig an en text flerdimensionellt.

Vad gör du en dag på jobbet?
En vanlig dag på jobbet läser jag bokmanus och kommer med förslag på hur texten kan nå sin fulla potential. Beroende på vad författaren vill och i vilket skede av processen ett manus befinner sig kan det handla om allt från traditionell korrekturläsning till att ge mer genomgripande input på språk och innehåll.

Mars 2021

Anders i en korridor
Fotograf: Rickard Langnesund

Om Anders

Namn: Anders Löfgren
Bor: Malmö
Yrke: Redaktör/redigerare på Ekström & Garay
Studerat: Språkkonsultprogrammet

Läs om vad Anders tyckte om programmet under tiden han läste. 

Läs mer  

Fler porträtt ...

Sidansvarig: anna_w.gustafssonnordlund.luse | 2023-01-31