Förkunskapskrav

Förkunskapskrav/behörighet

 

För alla inriktningar gäller att du behöver ha sammanlagt minst 90 högskolepoäng i avslutade kurser, samt ett godkänt antagningsprov. Kurserna ska vara avslutade innan programmet påbörjas. Du ska också ha kunskaper i källspråket. Kurserna i källspråket kan ingå i de 90 poängen.

Arabiska – Språkkunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i källspråket arabiska (nybörjarkurser räknas ej)

Danska – Språkkunskaper motsvarande 30 högskolepoäng i källspråket danska

Engelska – Språkkunskaper motsvarande 60 högskolepoäng i källspråket engelska

Franska – språkkunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i källspråket franska (nybörjarkurser räknas ej)

Italienska – Språkkunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i källspråket italienska (nybörjarkurser räknas ej)

Japanska – Språkkunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i källspråket japanska (nybörjarkurser räknas ej)

Kinesiska – Språkkunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i källspråket kinesiska (nybörjarkurser räknas ej)

Nygrekiska – Språkkunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i källspråket nygrekiska (nybörjarkurser räknas ej) 

Ryska – Språkkunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i källspråket ryska (nybörjarkurser räknas ej) 

Spanska – Språkkunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i källspråket spanska (nybörjarkurser räknas ej)

Tyska – Språkkunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i källspråket tyska (nybörjarkurser räknas ej)

Det finns möjlighet till ekvivalensbedömning av förkunskaperna i källspråket om man skaffat sig de efterfrågade förkunskaperna på annat sätt än genom studier vid ett svenskt universitet. För mer information om ekvivalensbedömning, kontakta programkoordinatorn eller studievägledaren.

För att vara behörig till översättarutbildningen krävs ett godkänt antagningsprov. Antagningsprovet är alltså obligatoriskt och kräver föranmälan till studievägledare Peter Marthinsson. Det skriftliga provet består av tre delar: 1) svensk språkfärdighet, 2) referat av svensk text, 3) översättning från källspråket.

Urval

Utbildningsplatserna fördelas på grundval av resultatet på antagningsprovet.

Kontakt

Studievägledare
Peter Marthinsson

Kursexpedition
Gunilla Ek Werner

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2023-03-27