lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tyska: Nybörjarkurs 1

TYSB01

Kurskod: TYSB01
Engelsk titel: German: Beginner´s Course 1
Högskolepoäng: 15

Termin:

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2020-01-20 – 2020-06-07
Behörighet: Grundläggande behörighet
Anmälningskod: LU-77111

Introduktionsmöte: 2020-01-20 kl. 09.15 – 10.00: SOL:L403

Lärare: Britt-Marie Ek, Sofie Nilsson

Beskrivning

Beskrivning

Målet med kursen är att du ska kunna förstå och uttrycka dig i tal på tyska i vardagliga situationer. Du ska även kunna förstå enklare tyska texter och själv kunna skriva kortare enkla texter på tyska. Ett viktigt mål är att behärska en basvokabulär bestående av frekventa ord och uttryck i tyska.

Delkurser:
- Grundläggande grammatik och textförståelse, basdel, 7,5 högskolepoäng
- Skriftlig språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng

Delkurs 1
Med hjälp av ett läromedel får du en introduktion till grundläggande tysk grammatik och tyskt ordförråd.
Undervisningen består av lektioner om grammatiska moment samt övningar där du tränar läs- och hörförstålse,
uttal och praktisk grammatik.

Examinationen sker genom ett skriftligt prov.

Delkurs 2
I denna delkurs tränar du den praktiska färdigheten att använda tyska i skrift.
Under lektionerna övar du din språkfärdighet för att förebereda de skriftliga inlämningsuppgifter som ingår i delkursen.
Du arbetar under kursen löpande med att skriva dina texter.

Examinationen sker via tre inlämningsuppgifter.

Efter kursen
Kursen motsvarar Steg 2 i moderna språk.
Efter denna kurs kan du läsa Tyska: Nybörjarkurs 2, 15hp. Dessa båda kurser tillsammans ger behörighet att fortsätt till Tyska: Grundkurs, 1-30hp

Delkurser

  1. Grundläggande grammatik och textförståelse, basdel, 7,5 hp
  2. Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.