Kurs

Kurskod: LLYU80
Engelsk titel: Swedish as a Second Language in Secondary Education. Included in the Government CPD for Teachers
Högskolepoäng: 90

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Termin: 2
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2023-08-28 – 2026-06-07
Behörighet: Grundläggande behörighet

Lärare: David Petersson

Beskrivning

Är du yrkesverksam lärare? Vill du bli behörig för att undervisa i svenska som andraspråk på gymnasial nivå?

Om kursen

På uppdrag av Skolverket ger Lunds universitet en kurs i Svenska som andraspråk (sva) inom Lärarlyftet. Den vänder sig till dig som är yrkesverksam lärare och vill bli behörig att undervisa i ämnet svenska som andraspråk inom gymnasieskolan eller motsvarande verksamheter. Notera att du måste ha skolhuvudmannens godkännande för att få läsa kursen. Blankett finns på Skolverkets hemsida: www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/kurser-och-ansokan.

I den här kursen får du kunskap om och verktyg för hur en inkluderande och språkutvecklande undervisning i svenska som andraspråk kan organiseras och bedrivas. I kursen ges kunskap inom områden som är centrala för ämnesundervisningen, till exempel det mångkulturella och flerspråkiga samhället, svenska språket i ett andraspråksperspektiv och litteraturdidaktik. Mer information om de olika delkurser som ingår i utbildningen hittar du i kursplanen.

Kursens genomförande

Kursen ges på distans med stöd av den nätbaserade lärplattformen Canvas. Kursen planeras att ges på halvfart (50 %), men de sista 45 hp kan komma att ges på 75 % kopplat till avslut av pågående anslagsperiod för Lärarlyftet. Vi håller alla deltagare uppdaterade av denna process löpande under kursens gång.

Kursens innehåll

Termin 1

 • Delkurs 1, (6 hp) Skolämnet svenska som andraspråk
 • Delkurs 2, (6 hp) Flerspråkighet: Samhälle och identitet
 • Delkurs 3, (3 hp) Att läsa och skriva akademiska texter

Termin 2

 • Delkurs 4, (9 hp) Svenska språket i ett andraspråksperspektiv
 • Delkurs 5, (6 hp) Skriftlig språkfärdighet för sva-läraren

Termin 3

 • Delkurs 6, (6 hp) Andraspråksinlärning hos skolungdomar och vuxna
 • Delkurs 7, (6 hp) Språkundervisning för nyanlända elever
 • Delkurs 8, (3 hp) Digitala perspektiv i sva-undervisningen

Termin 4

 • Delkurs 9, (6 hp) Elevers läs- och skrivinlärning
 • Delkurs 10, (3 hp) Didaktiska perspektiv på ordinlärning
 • Delkurs 11, (6 hp) Elevers skriftliga produktion: Analys och respons

Termin 5

 • Delkurs 12, (7,5 hp) Uttalsundervisning i teori och praktik
 • Delkurs 13, (7,5 hp) Betygssättning och bedömning

Termin 6

 • Delkurs 14, (15 hp) Didaktiska perspektiv på litteraturen och andraspråksläsaren

Övrigt om kursen

Kurser inom lärarlyftet administreras av LUCE: https://www.lu.se/studera/kompetensutveckling-yrkesverksamma/utoka-din-behorighet-lararlyftet.

Kursen planeras att ges på halvfart (50%), men de sista 45 hp kan komma att ges på 75% kopplat till avslut av pågående anslagsperiod för Lärarlyftet. Vi håller alla deltagare uppdaterade av denna process löpande under kursens gång.

Ingående delar

 • Skolämnet svenska som andraspråk, 6 hp
 • Flerspråkighet: Samhälle och identitet, 6 hp
 • Att läsa och skriva akademiska texter, 3 hp
 • Svenska språket i ett andraspråksperspektiv, 9 hp
 • Skriftlig språkfärdighet för svenska som andraspråksläraren, 6 hp
 • Andraspråksinlärning hos skolungdomar och vuxna, 6 hp
 • Språkundervisning för nyanlända elever, 6 hp
 • Digitala perspektiv i svenska som andraspråksundervisningen, 3 hp
 • Elevers läs- och skrivinlärning, 6 hp
 • Ordinlärning i ett didaktiskt perspektiv, 3 hp
 • Elevers skriftliga produktion: Analys och respons, 6 hp
 • Uttalsundervisning i teori och praktik, 7,5 hp
 • Betygssättning och bedömning, 7,5 hp
 • Didaktiska perspektiv på litteraturen och andraspråksläsaren, 15 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Svenska som andraspråk

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15